// POSTERS SELECTED FOR EXHIBITION //

Katarina Stojanović
Serbia

Majid Mohammadi
Iran

Vahid Hosseinkhani
Iran

Marko Tomić
Bosnia and Herzegovina

Stefan Mijić
Bosnia and Herzegovina

Hanieh Samani
Iran

Hanieh Samani
Iran

Ivana Golubović
Serbia

Hongyan Wang
China

Natalia Volpe
Argentina

Emily Brown
United States

Savina Ražnatović
Montenegro

Zongming Ling
China

Reihane Madahi
Iran

Dan Ying Li
China

Guangtao Song
Korea, Republic of

Yongfeng Liu
Korea, Republic of

Jaakko Tikkanen
Finland

Ivana Gelić
Serbia

Mengyao Guo
Macao

Mengyao Guo
China

Goyen Chen
Taiwan

Junxin Tang
China

Erick Ginard
Cuba

Erick Ginard
Cuba

Agnieszka Srokosz
Poland

Lu Xing
China

Lu Xing
China

Mirosław Adamczyk
Poland

Zlatan Dryanov
Bulgaria

Mahdi Shahpouri
Iran

Vivien Icsa
Hungary

Wenhao Yuan
China

Hao Wen
China

Gonzalo Holtheuer
Chile

Xinyu Liu
China

Zhanglei Liujiaqi
China

Chengbao Zhou
China

Chengbao Zhou
China

Yixuan Wu
China

Huan Xiang
China

Wojciech Osuchowski
Poland

Aleksandra Kortas
Poland

Łukasz Zwolan
Poland

Zeynep Busra Demir
Turkey

Mila Vukkelić
Bosnia and Herzegovina

Wei Chih Liu
Taiwan

Nika Romanić
Bosnia and Herzegovina

Serafima Degtyareva
Russian Federation

Linjing Zhang
China

Qilong Li
China